08

8Lis2019

„…Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki” Maria Konopnicka 

Nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję pt. „Szkoła do hymnu” zorganizowaną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. 8 listopada punktualnie o godzinie 11.11 wszystkie dzieci odświętnie ubrane wraz z pracownikami przedszkola uroczyście zaśpiewały 4-zwrotkowy Hymn Polski. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której dzieci również zaśpiewały Hymn Polski z okazji stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedszkolaki obejrzały także krótką prezentację multimedialną nt. historii i tradycji naszego kraju, a na zakończenie wyrecytowały wspólnie wiersz „Katechizm polskiego dziecka”. To był podniosły, uroczysty dzień dla całego przedszkola, a szczególnie dla naszych małych, wielkich patriotów.

Opracowała: K. Wójcik

8Lis2019

W minionym tygodniu dzieci z grupy VI „Żabki” realizowały tematykę „Jestem Polakiem i Europejczykiem”. Podczas zajęć wzbogacały słownictwo o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy, utrwalały nazwy symboli narodowych oraz wysłuchały legend związanych z powstaniem państwa Polskiego. Wskazywały na mapie stolicę Polski, najdłuższą rzekę -Wisłę oraz odczytywały nazwy większych miast. Utrwalały również słowa hymnu Polski. Wysłuchały także opowiadania związanego ze Świętem Niepodległości oraz układały historyjkę obrazkową. Wykorzystując różne techniki plastyczne wykonały prace związane z Polską, m.in. składały z części obrazek mapy Polski, rysowały po śladzie godło Polski, malowały farbami z wykorzystaniem gąbki kolory na mapie (góry, niziny, wyżyny, morze)itp. Tego typu działania na pewno pogłębiają świadomość narodową oraz wzbudzają uczucia patriotyczne u dzieci.

Opracowała: K. Mikołajczyk