Dokumenty

Statut przedszkola i inne dokumenty

Statut przedszkola – pobierz

Procedura BHP – pobierz

Koncepcja przedszkola – pobierz

Plan pracy gminnego przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, na rok szkolny 2016/2017 – pobierz

Raport z ewaulacji wewnętrznej – pobierz

Program adaptacyjny – pobierz

Program wychowawczy – pobierz

Zestaw programów wychowania przedszkonego na rok 2016/2017 – pobierz

Procedura bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia terrorystycznego – pobierz

Plan pracy gminnego przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, na rok szkolny 2018/2019 – pobierz

Program rok 2018 – pobierz