Dokumenty

Statut przedszkola i inne dokumenty

Procedura bezpiecznego funkcjonowania Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku
od dnia 1 września 2020 r. – pobierz

Procedura bezpieczeństwa Funkcjonowania Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie epidemii COVID-19 – pobierz

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Piątku – pobierz

Statut przedszkola – pobierz

Procedura BHP – pobierz

Koncepcja przedszkola – pobierz

Raport z ewaulacji zewnętrznej – pobierz

Program adaptacyjny – pobierz

Program wychowawczy – pobierz

Procedura bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia terrorystycznego – pobierz

Program rok 2020/2021 – pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – pobierz