Kadra

Kadra naszego przedszkola

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu chętnie i ustawicznie rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje gwarantujące nauczanie
i wychowanie na wysokim poziomie. 

Wszyscy nauczyciele posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych, niektórzy, dzięki  dodatkowym studiom podyplomowe i kursom nabyli dodatkowe kwalifikacje np. w zakresie logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, języka angielskiego Wysokie kwalifikacje
i właściwe kompetencje to  podstawowy, choć nie jedyny warunek zatrudnienia. Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. 

Grono Pedagogiczne naszego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019:

 • mgr Joanna Przybylak – dyrektor, wychowanie przedszkolne
 • Anna Andrzejczak – wychowanie przedszkolne
 • mgr Aleksandra Augustowska – wychowanie przedszkolne
 • mgr Agnieszka Błaszczyk – wychowanie przedszkolne, j. angielski (urlop dla poratowania zdrowia)
 • mgr Anna Góralska – wychowanie przedszkolne
 • mgr Paulina Michalak – wychowanie przedszkolne (zwolnienie lekarskie)
 • mgr Izabela Tomasiewicz-Matusiak – wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Karolina Mikołajczyk – wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Angelika Jabłońska – wychowanie przedszkolne
 • Monika Garus – wychowanie przedszkolne
 • mgr Daria Antczak- wychowanie przedszkolne, rytmika
 • mgr Agnieszka Wodzyńska – logopedia
 • mgr Dorota Pałczyńska – religia
 • mgr Katarzyna Dębska – j. angielski

 

Personel administracyjno-obsługowy:

 • Aleksandra Zelba – pomoc administracyjna
 • Aleksandra Jagiełło – kucharka
 • Katarzyna Białkowska – pomoc kucharki
 • Jolanta Filipińska – pomoc kucharki
 • Anna Kiciak – pomoc nauczyciela
 • Joanna Bartosik – pomoc nauczyciela
 • Anna Pasterska- pomoc nauczyciela
 • Ewa Stróżowska – intendent
 • Joanna Kacprzak – sprzątaczka