01

1Kwi2021

Informujemy, iż 01 kwietnia 2021 r. w siedzibie Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku dostępne są wyniki rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w I etapie rekrutacji wywieszone są na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola w godzinach 8.00 – 16.00 (wejście od strony boiska).

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola, w terminie od 12 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00 do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 zobowiązani są, do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola. Nie potwierdzenie w terminie, woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Skip to content