11

11paź2021

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy.
2. Cele konkursu:
● promowanie zdrowego stylu życia,
● edukacja dzieci w zakresie znajomości zasad zdrowego odżywiania,
● rozwijanie wrażliwości artystycznej,
● wspieranie ekspresji twórczej dziecka,
● prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.
3. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat z oddziałów zerowych i przedszkoli Powiatu Łęczyckiego.
4. Warunki konkursu:
● Praca powinna nawiązywać do tematu konkursu czyli zdrowego stylu odżywiania się (wykorzystania w diecie warzyw i owoców, picie wody, unikanie słodyczy)
● Do zgłaszanej na konkurs pracy należy załączyć wypełnioną i podpisaną przez opiekuna/rodzica kartę zgłoszenia oraz zgodę na udział w konkursie, dołączone do regulaminu ( załącznik nr 1 i załącznik nr 2).
● Praca konkursowa ma być wykonana w formacie A4 dowolną techniką plastyczną płaską (w tym 2 cm oprawa passe-partout)
● Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko, pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
● Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
● Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy.
● Prace złożone w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania lub złożenia prac plastycznych na konkurs, przechodzą one na własność organizatorów.
● Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie Internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy.
5. Terminarz:
● Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 08.10.2021 r. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://pbw.lodz.pl/Leczyca.htm
● Prace należy dostarczyć do 19.11.2021 r. bezpośrednio lub na adres Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy, ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca.
● Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą dopuszczone do udziału w konkursie. ● Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
● Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
● Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 25 listopada.2021r.
● Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej naszej biblioteki: http://pbw.lodz.pl/Leczyca.htm
● Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czytelni naszej biblioteki.
● Wręczenie nagród nastąpi 29 listopada 2021r. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy podczas uroczystego spotkania podsumowującego konkurs.
6. Postanowienia końcowe:
● Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie transportu. Za odpowiednie zabezpieczenie prac odpowiada nadawca.
● Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najciekawszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
● O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

Załącznik

 

11paź2021

„Kto soki pije, ten długo żyje!”

Udział w programie to sposób na przekazanie dzieciom prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości, a wszystko za sprawą z pozoru zwykłego bociana. Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczył siedem zadań do wykonania. Do zdobycia są odznaki związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę oraz dla małych artystów. Dzieci z grupy VI wiedzą, że aby być zdrowym trzeba się dobrze odżywiać, a najwięcej witamin mają sezonowe owoce i warzywa. Z myślą o pysznych witaminkach „Jagódki” postanowiły sprawdzić jak wyczarować pyszny sok z marchewki i jabłka bez dodatku cukru i konserwantów. Wszystkie dzieci dokładnie umyły ręce, następnie zapoznały się z urządzeniem do robienia soku – sokowirówką, jego działaniem i zasadami bezpieczeństwa. Wszystkie dzieci po kolei przystępowały do samodzielnego wyciskania soku. Cały proces przygotowania przysporzył nam mnóstwo radości. Po skończonej pracy nadszedł czas degustacji, dzieci delektowały się smakiem soku. Samodzielnie wykonany sok smakował dzieciom tak bardzo, że pozostawały po nim tylko i wyłącznie „marchewkowe wąsy”.

Opracowała: A. Jabłońska

Skip to content