Galeria

13październik2021

Drodzy Rodzice zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesienna kompozycja”.

ORGANIZATOR: Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku

 

 

 

 

 

CELE KONKURSU:

 • rozbudzenie wyobraźni oraz poczucia estetyki,
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • promowanie twórczości dziecięcej,
 • rozwijanie  pracy twórczej,
 • zachęcanie do wspólnego współdziałania  z rodzicami,
 • promowanie rodzinnej atmosfery podczas wspólnego wykonywania pracy plastycznej,
 • zachęcenie do obserwacji przyrody jesienią.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym 3- 6 lat,
 • każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wykonaną wspólnie z rodzicami,
 • format pracy: praca przestrzenna; w formie stroika, bukietu, wianka itd. według pomysłów,
 • technika wykonania pracy: praca powinna być wykonana z materiałów naturalnych, pochodzenia przyrodniczego ściśle związanych z jesienią,
 • do każdej pracy powinna być dołączona metryczka: imię i nazwisko, grupa przedszkolna

CZAS TRWANIA KONKURSU:

 • 07.10.2021r. – 28.10.2021 r.
 • prace należy dostarczyć opiekunom konkursu: Angelika Jabłońska, Emilia Czerwińska
 • ogłoszenie wyników nastąpi 5 listopada 2021r.

KRYTERIA OCENY:

 • Estetyka wykonanych prac,
 • Oryginalność, pomysłowość,
 • Zgodność pracy z tematem,
 • Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

OCENA PRAC:

 • prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego przedszkola,
 • po ogłoszeniu wyników, zostanie zorganizowana wystawa prac,
 • dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

Opracowała: A. Jabłońska

13październik2021

„Z drzew pospadały
żołędzie, kasztany,
a my na te skarby
super pomysł mamy”.

Jesień króluje nie tylko w sadach czy lasach. W naszym przedszkolu można ją również znaleźć w kącikach przyrody we wszystkich salach. Wraz z rozpoczęciem jesieni, w każdej grupie trwały działania zmierzające do zaaranżowania ciekawego, bogatego w dary jesieni kącika przyrody. Nasze przedszkolaki podczas wspólnych spacerów z Rodzicami zbierały kasztany, żołędzie, szyszki, kolorowe liście, kwiaty, które z wielką radością przynosiły do przedszkola. Nie zabrakło też niezwykłych okazów dyni czy innych ozdób. Wszystkie grupy wykazały się dużą pomysłowością i oryginalnością w tworzeniu kącików przyrody. Zgromadzone dary jesieni pozwoliły również na przeprowadzenie wielu atrakcyjnych zajęć i zabaw dydaktycznych. Kąciki przyrody dają dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą i są nieustannym źródłem doświadczenia, odczuwania i przeżywania. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu kącików przyrody.

Opracowała: K. Mikołajczyk

12październik2021

„Witamy dzieci w pięknym lesie
Już nowinę echo niesie,
że Dzień Drzewa dzisiaj mamy,
więc świętować zaczynamy.”

W naszym przedszkolu staramy się kształtować u dzieci opiekuńczy stosunek do świata roślin i zwierząt. Dlatego też zgodnie z jednym założeń Rocznego Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 , przedszkolaki z gr. II „Biedronki” wzięły udział w obchodach z okazji Dnia Drzewa. Głównym celem zajęć było uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie, kształtowanie więzi z przyrodą oraz pozytywnego stosunku do niej, a także propagowanie idei ochrony przyrody. Dzieci uczyły się rozpoznawać i nazywać wybrane drzewa iglaste i liściaste, poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania pt. „O sójce co drzewa rozsiewa”, dzięki któremu dowiedziały się jakie są etapy wzrostu drzewa. Przedszkolaki wzięły także udział w wielu zabawach ruchowych przy muzyce. Wykonały również pracę plastyczną pt. „Moje jesienne drzewo”. Na koniec zajęć przedszkolaki złożyły uroczystą przysięgę, że będą szanować wszystkie drzewa. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal. Mamy nadzieję, że prowadzone różne działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwienie dzieci i że w przyszłości będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

Opracowała: K. Mikołajczyk

11październik2021

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy.
2. Cele konkursu:
● promowanie zdrowego stylu życia,
● edukacja dzieci w zakresie znajomości zasad zdrowego odżywiania,
● rozwijanie wrażliwości artystycznej,
● wspieranie ekspresji twórczej dziecka,
● prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.
3. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat z oddziałów zerowych i przedszkoli Powiatu Łęczyckiego.
4. Warunki konkursu:
● Praca powinna nawiązywać do tematu konkursu czyli zdrowego stylu odżywiania się (wykorzystania w diecie warzyw i owoców, picie wody, unikanie słodyczy)
● Do zgłaszanej na konkurs pracy należy załączyć wypełnioną i podpisaną przez opiekuna/rodzica kartę zgłoszenia oraz zgodę na udział w konkursie, dołączone do regulaminu ( załącznik nr 1 i załącznik nr 2).
● Praca konkursowa ma być wykonana w formacie A4 dowolną techniką plastyczną płaską (w tym 2 cm oprawa passe-partout)
● Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko, pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
● Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
● Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy.
● Prace złożone w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania lub złożenia prac plastycznych na konkurs, przechodzą one na własność organizatorów.
● Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie Internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy.
5. Terminarz:
● Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 08.10.2021 r. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://pbw.lodz.pl/Leczyca.htm
● Prace należy dostarczyć do 19.11.2021 r. bezpośrednio lub na adres Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy, ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca.
● Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą dopuszczone do udziału w konkursie. ● Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
● Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
● Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 25 listopada.2021r.
● Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej naszej biblioteki: http://pbw.lodz.pl/Leczyca.htm
● Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czytelni naszej biblioteki.
● Wręczenie nagród nastąpi 29 listopada 2021r. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy podczas uroczystego spotkania podsumowującego konkurs.
6. Postanowienia końcowe:
● Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie transportu. Za odpowiednie zabezpieczenie prac odpowiada nadawca.
● Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najciekawszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
● O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

Załącznik

 

11październik2021

„Kto soki pije, ten długo żyje!”

Udział w programie to sposób na przekazanie dzieciom prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości, a wszystko za sprawą z pozoru zwykłego bociana. Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczył siedem zadań do wykonania. Do zdobycia są odznaki związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę oraz dla małych artystów. Dzieci z grupy VI wiedzą, że aby być zdrowym trzeba się dobrze odżywiać, a najwięcej witamin mają sezonowe owoce i warzywa. Z myślą o pysznych witaminkach „Jagódki” postanowiły sprawdzić jak wyczarować pyszny sok z marchewki i jabłka bez dodatku cukru i konserwantów. Wszystkie dzieci dokładnie umyły ręce, następnie zapoznały się z urządzeniem do robienia soku – sokowirówką, jego działaniem i zasadami bezpieczeństwa. Wszystkie dzieci po kolei przystępowały do samodzielnego wyciskania soku. Cały proces przygotowania przysporzył nam mnóstwo radości. Po skończonej pracy nadszedł czas degustacji, dzieci delektowały się smakiem soku. Samodzielnie wykonany sok smakował dzieciom tak bardzo, że pozostawały po nim tylko i wyłącznie „marchewkowe wąsy”.

Opracowała: A. Jabłońska

8październik2021

W piątek 08.10.2021r. dzieci z grup „Pszczółki” i „Motylki” uczestniczyły w pieszej wycieczce do ,,Tajemniczego Ogrodu”. Celem wyprawy było przeprowadzenie terenowych zajęć edukacyjnych związanych z obchodami „Dnia Drzewa” przypadającego w naszym kraju na dzień 10-ego października. Idea „Dnia Drzewa” zrodziła się w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX w. Przesłaniem niniejszej akcji jest zwiększanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz zachęcanie do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Nasze przedszkole posiada teren zielony zwany „Tajemniczym Ogrodem”, w którym znajdują się różnego rodzaju nasadzenia. Miejsce to jest wspaniałą bazą dydaktyczną pod zagadnienia proekologiczne. W piątkowe słoneczne przedpołudnie drużyna dzielnych badaczy wybrała się na osiedle Konarskiego. Na miejscu okazało się, że nasz ogród jak okazało przybrał już piękne, wielobarwne, jesienne szaty. W oczy rzucały się czerwone owoce jarząbów, dorodne żołędzie oraz różnego pokroju szyszki z otaczających drzew iglastych. Podczas pobytu w ,, Tajemniczym ogrodzie” dzieci poznały wybrane gatunki drzew liściastych i iglastych oraz etapy wzrostu drzewa. Dopasowywały zrzucone już liście do przygotowanych wcześniej odpowiadających im cieni. Prowadziły indywidualny dziennik przyrody oparty na bezpośredniej obserwacji. Dowiedziały się w jaki sposób dbać o najbliższe otoczenie oraz w jaki sposób chronić przyrodę. Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w zabawie ruchowej z wykorzystaniem gumy sensorycznej do piosenki „Jesień” oraz złożyli uroczystą przysięgę „Obrońcy drzew”. Po powrocie do przedszkola dzieci w grupach wykonały jesienne drzewa. Odbijając na wielkoformatowym kartonie swoje dłonie, jako znak że zawsze będą szanować otaczającą przyrodę, a w szczególności drzewa, które przecież są „płucami” naszej planety.

Opracowała: D. Antczak

8październik2021

„Dzień uśmiechu dzisiaj mamy,
więc wesołe buźki mamy!
Każdy mały człowiek wie
jak należy witać dzień.”

W każdy pierwszy piątek października przypada ,, Dzień Uśmiechu”, dlatego 01.10.2021 r. nasze przedszkole włączyło się w obchody Światowego Dnia Uśmiechu. Pomysłodawcą radosnego święta jest Harvey Ball, autor symbolu żółtej uśmiechniętej buzi. Głównym celem tego święta jest uświadomienie dzieciom znaczenia optymistycznego
podejścia do życia. Uśmiech nic nas nie kosztuje, a jak wiele może znaczyć dla drugiego człowieka. Wrzesień dla nowo przyjętych przedszkolaków był czasem szczególnym. Warto zatem było, każdego dnia celebrować pozytywne emocje – zwłaszcza radość. Tego dnia przedszkolaki starały się zachować dobry humor i uśmiech na twarzy. W grupie ,”Pszczółki” ,,Sowy” i „Misie” na dzieci czekało wiele zabaw i pląsów przy muzyce do którego biletem wstępu byłuśmiech od ucha do ucha. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach integracyjnych ,,Uśmiechnięte dłonie, wesołe serduszka”, ,, Dom przy ulicy Śmiesznej”. Wysłuchały opowiadania ,, Bajka o chłopcu, który zgubił uśmiech”. Rozmawiały o emocjach, rozwiązywały zagadki matematyczne. Degustowały ,, Magiczny napój uśmiechu”, wypowiadając tajemnicze zaklęcie. Wykonywały sensoryczne buźki ,, Smiley”.
Kulminacyjnym punktem dnia były odwiedziny  „Uśmiechniętego Klauna” , który porwał wszystkich do wspólnej muzycznej zabawy i wręczył przedszkolakom ,, Ordery uśmiechu”. Był to dzień pełen radości i wesołej zabawy. Wszystkim przedszkolakom życzymy, aby uśmiech gościł na ich twarzy zawsze, nie tylko od
święta. Jak pisał Janusz Korczak ,, Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Opracowała: I. Tomasiewicz- Matusiak

7październik2021

07 października w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Piątku gościliśmy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy – sierżanta sztabowego Pana Patryka Kubiaka i posterunkową Panią Ewelinę Lewandowską, którzy pracują na Posterunku Policji w Piątku. Tematem spotkania było przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i na drodze. Policjanci opowiedzieli dzieciom, na czym polega ich praca oraz w jakich sytuacjach można liczyć na ich pomoc. Przypomnieliśmy także numer alarmowy 112 oraz ważne informacje, które trzeba podać dzwoniąc pod ten numer. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało wyposażenie i umundurowanie policjanta. Największym powodzeniem cieszyły się prawdziwe policyjne kajdanki. Dzieci mogły także z bliska obejrzeć policyjny radiowóz, który podczas pobytu gości stanął na placu manewrowym w pobliżu przedszkola. Każde dziecko miało okazję usiąść na chwilę w prawdziwym radiowozie. Spotkanie było także okazją do ćwiczeń praktycznych. Przedszkolaki po cennych uwagach i wskazówkach policjantów zademonstrowały, jak bezpiecznie przechodzą po pasach na drugą stronę ulicy. Na zakończenie spotkania goście wręczyli dzieciom odblaskowe breloczki oraz książeczki. To był dzień, który na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Opracowały: P. Michalak

A. Błaszczyk

5październik2021

5 października wszystkie przedszkolaki, kadra pedagogiczna oraz pracownicy przedszkola wzięli udział w próbnej ewakuacji przeciwpożarowej. Na sygnał dzwonka alarmowego wszyscy kierując się wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi bezpiecznie opuścili budynek, udając się na miejsce zbiórki. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Celem próbnej ewakuacji było nabywanie umiejętności i wyrabianie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz poznanie zasad i procedur bezpiecznej ewakuacji.

Opracowała: K. Mikołajczyk

1październik2021

„Bo można kochać mamę i tatę
(…)Papugę w kropki i jej krzyki,
A w sercu na dnie mieć prócz tego,
Zwyczajną miłość do muzyki”.

1. października w grupie Motylki dzieci obchodziły Dzień Muzyki w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „English Specjal Days”. Dowiedziały się, czemu słyszymy dźwięki. Posłuchały melodii wydawanych przez różne instrumenty oraz przedmioty. Usłyszały jak grają kieliszki z wodą. Kształtowały umiejętności przeliczania, także w języku angielskim. Oprócz tego dzieci mogły zamienić się w muzyków grających w orkiestrze. Znalazło się miejsce również dla solistki i dyrygenta. Ciekawym momentem okazało się pęknięcie jednej ze strun w gitarze, dzieci mogły zobaczyć jak wygląda moment zdejmowania strun. Momentem wieńczącym zajęcia było wykonanie jesiennych drzew muzycznych, z wykorzystaniem kartek z zapisem nutowym jesiennej piosenki. Muzyka jest dobrym sposobem na holistyczne kształtowanie dzieci oraz doskonałym pomysłem na zabawy z dziećmi. Grupa „Motylki” z pewnością zapamięta ten dzień na długi czas.

Opracowała: D. Antczak

Skip to content