Informacja

W dniu 15 września 2021 r. roku podczas zebrania Zarządu Rady Rodziców Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, ustalona została wysokość składki na Radę Rodziców, która zgodnie z zapisami statutu przeznaczona jest na wspieranie działalności przedszkola (m.in. zakup paczek świątecznych, organizacja dnia dziecka, zakończenie roku itp.) W roku szkolnym 2021/2022 składka wynosi 100 zł na jedno dziecko. Na drugie dziecko z rodziny składka to 50 % w/w kwoty czyli 50 zł, trzecie i kolejne dziecko z rodziny jest zwolnione ze składki. Wpłat dokonywać można na konto Rady Rodziców – 58 9029 1023 0310 0543 2003 0001 lub w sekretariacie Przedszkola.

Przewodnicząca Rady Rodziców Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku
Sylwia Więckowska

Skip to content