Innowacja pedagogiczna „W zdrowym ciele zdrowy duch” w grupie I- „Smerfy” w roku szkolnym 2019/2020.

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu – o tym, jak żyć,
co robić, jak postępować, współżyć z ludźmi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulghum

Innowacja pedagogiczna „W zdrowym ciele zdrowy duch” w grupie I- „Smerfy” w roku szkolnym 2019/2020.
Innowacja pedagogiczna – „W zdrowym ciele zdrowy duch” ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych dzieci, troski o własne zdrowie, właściwe odżywianie, bezpieczeństwo, higienę, aktywny wypoczynek. Zadaniem innowacji jest wzbogacenie wiadomości dzieci o tym jak dbać o własne zdrowie, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Ważnym elementem jest, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów, np.: jakie spożywać posiłki, jak dbać o higienę, gdzie wybierać bezpieczne miejsca do zabawy oraz jaką aktywną formę czasu wolnego wybrać. Założeniem innowacji jest, by dzieci zdobyły wiedzę oraz umiejętności jak zachować się w sytuacjach stanowiących dla nich zagrożenie, a przede wszystkim potrafiły w razie konieczności o nim alarmować. W realizacji zadań innowacji, pomocni będą rożni specjaliści tacy jak: lekarz pediatra, pielęgniarka, stomatolog, policjant i strażak. Jestem przekonana iż wspólne działania dydaktyczne i wychowawcze poparte wiedzą przedstawicieli wymienionych wcześniej zawodów, przyczynią się do ugruntowania zdobytej wiedzy. Innowacja pedagogiczna – „W zdrowym ciele zdrowy duch”, będzie systematycznie realizowana według bloków tematycznych w ciągu całego roku szkolnego 2019/2020, w grupie I – „Smerfy”. Wszystkie wydarzenia i działania będą zamieszczane na stronie internetowej naszego przedszkola.

Opracowała: A. Jabłońska

Skip to content