Kadra

Kadra naszego przedszkola

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu chętnie i ustawicznie rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje gwarantujące nauczanie
i wychowanie na wysokim poziomie. 

Wszyscy nauczyciele posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych, niektórzy, dzięki  dodatkowym studiom podyplomowe i kursom nabyli dodatkowe kwalifikacje np. w zakresie logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, języka angielskiego Wysokie kwalifikacje
i właściwe kompetencje to  podstawowy, choć nie jedyny warunek zatrudnienia. Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. 

Grono Pedagogiczne naszego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023:

 • mgr Joanna Przybylak – dyrektor, wychowanie przedszkolne
 • mgr Agnieszka Błaszczyk – wychowanie przedszkolne, j. angielski
 • mgr Paulina Michalak – wychowanie przedszkolne
 • mgr Izabela Tomasiewicz-Matusiak – wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Karolina Mikołajczyk – wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Angelika Jabłońska – wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • mgr Daria Antczak – wychowanie przedszkolne, rytmika
 • mgr Katarzyna Wójcik – wychowanie przedszkolne
 • mgr Emilia Czerwińska – wychowanie przedszkolne
 • Joanna Solarska –  wychowanie przedszkolne
 • mgr Agnieszka Grzelak – wychowanie przedszkolne
 • mgr Agnieszka Wodzyńska – logopedia
 • mgr Dorota Pałczyńska – religia
 • Monika Lubowiecka – nauczyciel współorganizujący procesy kształcenia dziecka

 

Personel administracyjno-obsługowy:

 • Aleksandra Zelba – sekretarz
 • Joanna Bartosik – intendent
 • Aleksandra Jagiełło – kucharka
 • Katarzyna Białkowska – pomoc kucharki
 • Jolanta Filipińska – pomoc kucharki
 • Lidia Zapisek – woźna oddziałowa
 • Iwona Urbanek- woźna oddziałowa
 • Anna Szymańska- woźna oddziałowa
 • Julia Liczkowska- pomoc nauczyciela
 • Anna Kiciak – pomoc nauczyciela
 • Paula Stępniak- pomoc nauczyciela
 • Wiesława Żydowo – sprzątaczka

 

Skip to content