Co nowego w Tajemniczym Ogrodzie?

Tajemniczy Ogród spełnia kilka funkcji: poznawczą, rekreacyjną, estetyczną. Jest to również miejsce pracy dzieci. Praca ich dotyczy głównie pielęgnacji roślin i prac porządkowych. Uprawiając rośliny dzieci zapoznają się z ich rozwojem, budową, sposobem pielęgnacji. Uczą się również współpracy w grupie i odpowiedzialności za środowisko, w którym mieszkają. Prace porządkowe służą utrzymaniu ogrodu w czystości, zabezpieczeniu roślin przed mrozem, plewieniu chwastów. W roku szkolnym 2017/2018 dwie grupy przedszkolne V i VI tj. „Wesołe żabki” i „Tygryski” realizują plan zajęć edukacyjno – przyrodniczych w Tajemniczym Ogrodzie. Działania ujęte w harmonogramie są wynikiem zakończonej w roku ubiegłym innowacji pedagogicznej „Tajemniczy Ogród w czterech porach roku” oraz kontynuacją koła przyrodniczego „Przedszkolak strażnikiem przyrody”. W tym roku nasze zadania realizujemy w cyklu miesięcznym. Od września odbywały się wycieczki do Tajemniczego Ogrodu, podczas których dzieci obserwowały rośliny i uczyły się wyciągać wnioski z tych obserwacji.
We wrześniu przypomnieliśmy sobie nazwy drzew i krzewów rosnących w Tajemniczym Ogrodzie. Robiliśmy jesienne porządki z okazji Dnia Sprzątania Świata i oczywiście utrwalaliśmy zasady zachowania obowiązujące na terenie ogrodu.
Miesiąc październik był okazją do tego, aby zbierać liście, gałązki z drzew i krzewów, które porządkowaliśmy w przedszkolu w album – zielnik. Pamiętaliśmy też o Światowym Dniu Ptaków obchodzonym w tym miesiącu. Z tej okazji gromadziliśmy w naszych grupach jedzenie dla ptaków, np.; kawałeczki warzyw, owoców. Tata Julki z grupy „Żabki” pomógł w przygotowaniu i zamontowaniu karmnika dla ptaków, w którym znalazły się dla nich przysmaki.
W miesiącu listopadzie kontynuowaliśmy dobre praktyki związane z dokarmianiem ptaków. Również w naszym przedszkolnym ogródku zawisły kawałki słoniny dla sikorek i wysypane zostały ziarna zbóż w karmniku. Obydwie grupy nauczyły się recytacji pięknego wiersza „Zielone serce” R. Pisarskiego:
Na skwerku rosło drzewko,
Szeroko, rozłożyście,
Srebrzystą miało korę,
Zielonosrebrne liście
Słuchali chętnie ludzie
Przechodząc koło drzewa
Jak wietrzyk wśród gałązek
Wesołe piosnki śpiewa
Lecz przyszedł mały urwis
Ukradkiem wyjął nożyk
Bo napis chciał wyskrobać
W srebrzystej miękkiej korze.
Wycinał powolutku,
Literkę po literce.
Nie wiedział że pod korą
Zielone płacze serce.

W grudniu zgodnie z tradycją bożonarodzeniową stroiliśmy drzewko w Tajemniczym Ogrodzie w ekologiczne ozdoby. A w styczniu śledziliśmy tropy na śniegu i staraliśmy się rozpoznawać, do jakiego ptaka lub zwierzątka one należą.

Skip to content