Projekt edukacyjny w grupie VI „Jagódki”

Zgodnie z Rocznym Planem Pracy Przedszkola na rok szkolny 2018/2019 „Od małego przedszkolaka do wielkiego Polaka”, w grupie VI „Jagódki” realizowany był projekt edukacyjny „Poznajemy miejscowość, w której jest przedszkole”. Podczas wycieczek i spacerów dzieci poznawały ważne budynki i charakterystyczne miejsca w Piątku. Zapoznały się z legendą powstania nazwy Piątek oraz rzeki Maliny. Przy okazji utrwalały podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się i zachowania w ruchu drogowym, zapamiętywały swoje adresy zamieszkania. W sali wykonały makietę, na której umieściły wcześniej wykonane przez siebie najważniejsze budynki w Gminie, m.in.: Przedszkole, Szkołę, Urząd Gminy, Straż Pożarną, Bibliotekę, Pocztę, Bank, a także park i skwerek z pomnikiem oznaczającym Geometryczny Środek Polski. Posumowaniem projektu było zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców oraz podzielenie się zdobytymi wiadomościami z grupami młodszymi. W czasie prezentacji miały okazję pokazać swoją twórczość plastyczną, muzyczną i słowną. Dzieci były bardzo dumne z wykonanego zadania.

Opracowała: A. Andrzejczak 

Skip to content